Overzicht Pioniers

Boerderij De Eenzaamheid

Kruidenrijk grasland / regeneratieve begrazing / groenbemesters & kruidenfermenten / no-dig groentetuin / agroforestry

Bodemzicht

Agroforestry / No-dig market gardening / Regeneratieve begrazing / Holistische context / Silvopasture / Ondernemerschap & bedrijfsplan

Schevichoven

Agroforestry / Ondernemerschap & bedrijfsplan / Bodemleven / Compost

Met Natuur Mee

Regeneratieve begrazing / Kruidenrijk grasland

Erve Kiekebos

No-dig groentetuin / agroforestry systeem / compost / ondernemerschap & bedrijfsplan

Soil Heroes & Klompe Landbouw

Akkerbouw / compost / groenbemesters & kruidenfermenten / no-till & covercrops

In Goede Aarde

Compost / bodemleven