Overzicht Pioniers

Boerderij De Eenzaamheid

Regeneratieve begrazing / Kruidenrijk grasland / Natuur- en weidevogelbeheer / Ondernemerschap en bedrijfsplan / Verkoop korte en lange keten / Holistische context

Tuinderij het Lichtveen

No-dig groententuin

KipEigen | Regeneratieve Natuurboerderij

Dierwelzijn & natuurlijk gedrag / Holistische context / Regeneratieve begrazing / No-dig groententuin / Silvopasture / Kruidenrijk grasland / Agroforestry systemen / Ondernemerschap en bedrijfsplan

De Ommuurde Tuin

Compost / Groenbemesters & kruidenfermenten / Agroforestry

Bodemzicht

Agroforestry / No-dig market gardening / Regeneratieve begrazing / Holistische context / Silvopasture / Ondernemerschap & bedrijfsplan

Schevichoven

Agroforestry / Ondernemerschap & bedrijfsplan / Bodemleven / Compost

Met Natuur Mee

Regeneratieve begrazing / Kruidenrijk grasland

Erve Kiekebos

No-dig groentetuin / agroforestry systeem / compost / ondernemerschap & bedrijfsplan

Soil Heroes & Klompe Landbouw

Akkerbouw / compost / groenbemesters & kruidenfermenten / no-till & covercrops

In Goede Aarde

Compost / Bodemleven