Regeneratieve School

De Regeneratieve School bouwt aan een overzicht van grondgebonden scholing in regeneratieve landbouw in Nederland. Ons leernetwerk biedt boer-tot-boer leertrajecten voor de ervaren boer die in transitie wil én voor de beginner die een regeneratieve boerderij wil starten. Het is tijd om boeren te kweken!

Leerplekken

De Ommuurde Tuin

Compost / Groenbemesters & kruidenfermenten / Agroforestry

Tuinderij het Lichtveen

No-dig groententuin

KipEigen | Regeneratieve Natuurboerderij

Dierwelzijn & natuurlijk gedrag / Holistische context / Regeneratieve begrazing / No-dig groententuin / Silvopasture / Kruidenrijk grasland / Agroforestry systemen / Ondernemerschap en bedrijfsplan

Boerderij De Eenzaamheid

Regeneratieve begrazing / Kruidenrijk grasland / Natuur- en weidevogelbeheer / Ondernemerschap en bedrijfsplan / Verkoop korte en lange keten / Holistische context

Bodemzicht

Agroforestry / No-dig market gardening / Regeneratieve begrazing / Holistische context / Silvopasture / Ondernemerschap & bedrijfsplan

Schevichoven

Agroforestry / Ondernemerschap & bedrijfsplan / Bodemleven / Compost

Met Natuur Mee

Regeneratieve begrazing / Kruidenrijk grasland

Erve Kiekebos

No-dig groentetuin / agroforestry systeem / compost / ondernemerschap & bedrijfsplan
All flourishing is mutual" - Robin Wall Kimmerer

Over ons

De Regeneratieve School bouwt bottom-up aan een divers scholingsaanbod voor iedereen die regeneratief wil boeren en daar financieel wil van bestaan, los van opleidingsniveau en voorgaande ervaring. Het is een peer-to-peer, decentraal kennisnetwerk met wortels in de boerenpraktijk.

Dit netwerk werkt aan win-win situaties voor boeren waarbij het bestaande regeneratieve scholingsaanbod gemakkelijker vindbaar is en boeren ondersteund worden in het realiseren van hun wens om hun kennis te delen met anderen. Zo biedt de Regeneratieve School belichaamde en praktijkgerichte scholing voor boeren en door boeren. Op naar een toekomstbestendige landbouw!

Klik hier om meer te lezen.