Over ons

De Regeneratieve School bouwt bottom-up aan een divers scholingsaanbod voor iedereen die regeneratief wil boeren en daar financieel wil van bestaan, los van opleidingsniveau en voorgaande ervaring. Het is een peer-to-peer, decentraal kennisnetwerk met wortels in de boerenpraktijk. Dit netwerk werkt aan win-win situaties voor boeren waarbij het bestaande regeneratieve scholingsaanbod gemakkelijker vindbaar is en boeren ondersteund worden in het realiseren van hun wens om hun kennis te delen met anderen. Zo biedt de Regeneratieve School belichaamde en praktijkgerichte scholing voor boeren en door boeren. Op naar een toekomstbestendige landbouw!

Context

Regeneratieve landbouw gaat over het doorlopend vergroten van de levensdragende capaciteit van een plek - in andere woorden: landbouw die niet alleen mensen voedt, maar ook positief bijdraagt aan al het andere leven op de boerderij.

Veel regeneratieve boeren voelen urgentie om hun kennis en kunde te delen met andere boeren. Het verlies van biodiversiteit en gezonde levende bodem vraagt om een radicaal andere aanpak in onze landbouw: we hebben meer boeren nodig die boeren voor het leven. Gelukkig is er steeds meer interesse in regeneratieve landbouw en is er toenemende vraag naar kennisdeling om boeren in transitie te steunen. Daarom is er de Regeneratieve School - om nieuwe én gevestigde boeren te ondersteunen in hun persoonlijke reis.

Strategie

Het aanbod van de Regeneratieve School ontwikkelt zich organisch op basis van de input van de betrokken boeren. Het lesaanbod reikt van het telen van gezond voedsel en landschappen van overvloed. Van zakelijk en logistiek inzicht tot het betrekken van je gemeenschap bij het boerenbedrijf. Elk leerproces heeft wortels in de praktijk.

De Regeneratieve School is een waardevol netwerk voor het faciliteren van kennisuitwisseling op maat (bv. over regeneratieve landbouwpraktijken, eerlijk loon, ecologische kennis, wetgeving, het betrekken van de gemeenschap etc.) en versterkt de positie van de regeneratieve boer(engemeenschap). Zo werken we aan peer-to-peer ondersteuning en kwaliteitscontrole (PGS), waarbij gifvrije en kunstmestvrije landbouw de gemeenschappelijke ondergrens vormt.

De Regeneratieve School streeft win-win situaties voor boeren na. We maken het regeneratieve scholingsaanbod gemakkelijker vindbaar en ondersteunen boeren in het realiseren van hun wens om een vorm van regeneratieve scholing aan te bieden.

Doel

Het faciliteren van praktijkgebonden regeneratieve landbouw(om)scholing voor aspirant boeren en gevestigde boeren in transitie, en het delen van inzichten met andere onderwijsinstellingen voor landbouw.

Mede mogelijk gemaakt door...

Stichting Bodemzicht, Stichting Decade of Action en Stichting Lenteland sloegen in 2022 handen ineen om samen te werken aan de opbouw de Regeneratieve School. Ten grondslag hieraan ligt het gemeenschappelijke doel om zo veel mogelijk regeneratieve boerderijen te helpen starten en hiervoor de nodige boeren klaar te stomen voor het runnen van hun eigen boerenbedrijf.

In de loop van 2022 bezochten het team bestaande uit Anne van Leeuwen, Eliane Bakker en Helen Weeres langs een groep regeneratieve boeren die zich willen committeren aan het gezamenlijk opbouwen en vormgeven van het leernetwerk. Eind 2022 werd het kernteam van de Regeneratieve School uitgebreid met Eliëtte van Dam en Sander Leroy.

We hopen in de toekomst nog veel meer boeren bij de school te verwelkomen!