Compost / Bodemleven

In Goede Aarde

Activiteiten:Workshops op aanvraag

Initiatiefnemer:Benthe van Wallenburg, Kirsten van Reisen, Jonathan Loogman & Ties Temmink

Start:2021

Plaats:Regio Doetinchem

Introductie

Vier enthousiaste en jonge ondernemers hebben in 2021 hun krachten gebundeld en onderzoeken sindsdien de landbouw van de toekomst in de Achterhoek. Vanuit deze samenwerking is er ervaring opgedaan met composteren en beheersmaatregelen die de essentiële rol van ecologische processen in duurzaam bodem- en plantbeheer centraal stellen.

Leeraanbod

Workshop

Bodemleven en plantenfysiologie

Microscopie en haar toepassing voor duurzaam beheer

Composteren

www.ingoedeaarde.org

Workshop: Bodemleven en plantenfysiologie

 

In deze workshop staat de symbiose tussen bodem en plant centraal. Decennialang is deze symbiose ondermijnd, de bodem werd gezien als passief substraat in plaats van een doorgaand ecologisch proces. Het samenspel tussen de plant en bodem wordt steeds beter onderzocht, nieuwe bevindingen volgen elkaar steeds sneller op.

Deze workshop behandelt onder andere het proces van fotosynthese, het bodemvoedselweb en haar werking, de bijzondere rol van schimmels en verschillende fysiologische processen in de plant. Verder kijken we naar beheersmaatregelen die de symbiose tussen plant en bodem ondersteunen of verbeteren en hoe deze processen te monitoren dmv. bijvoorbeeld plantsap-analyses.

In deze workshop laten we ons inspireren door het werk van enkele bekende agronomen oa. John Kempf, Elaine Ingham en Christine Jones.

Meer informatie vind je hier.

Workshop: Microscopie en haar toepassingen

 

In deze workshop staat het gebruik van de microscoop centraal. We maken zichtbaar wat normaal onzichtbaar blijft voor het menselijk oog. Door het gebruik van een microscoop is het mogelijk om inzicht te krijgen in de fascinerende wereld onder onze voeten. In deze workshops kijken we samen live naar verschillende monsters (grond, compost, etc.), leren het bodemvoedselweb kennen, interpreteren wat we zien en leren we jullie eventueel de basis van het werken met een microscoop.

Meer informatie vind je hier.

 

Workshop: Composteren

 

Deze workshops leert je alles over de ins en outs van composteren. Waarom composteren? Hoe te composteren? Wat kun je met compost? Stichting In Goede Aarde put in deze workshop uit haar ervaringen met verschillende manieren van composteren en haar
toepassingen. Het is mogelijk om samen een composthoop op te bouwen, er is zelfs een kleine compostkeerder die we kunnen inzetten wanneer dit past.

Meer informatie vind je hier.

Achtergrond

In 2023 heeft In Goede Aarde subsidie ontvangen om tot eind 2024 onderzoek te kunnen doen op verschillende proefvelden in de Achterhoek (zie hier). We onderzoeken of we de symbiose tussen plant en bodem kunnen verbeteren, daarbij monitoren we diverse plant- en bodemparameters (eg. plantgezondheid en verdichting). Belangrijk aspect binnen dit onderzoek is het in kaart brengen van een mogelijk verdienmodel. Zo proberen we toe te werken naar een werkende, schaalbare en economisch haalbare methode die de landbouwcrises het hoofd kunnen bieden.

In dit project werken we met een methode waarin we het werk van dr. David Johnson combineren met het werk van John Kempf van AEA consulting. Zo proberen we de symbiose tussen plant en bodem te verbeteren door zowel de bodembiologie als ook de
plantenfysiologie te optimaliseren.

Uitgelichte quote

"Stichting In Goede Aarde is opgericht omdat we ervan overtuigd zijn dat als we de relatie tot onze bodem niet drastisch veranderen, we zowel de kansen van de huidige alsook die van toekomstige generaties aantasten"