Regeneratieve begrazing / Kruidenrijk grasland / Natuur- en weidevogelbeheer / Ondernemerschap en bedrijfsplan / Verkoop korte en lange keten / Holistische context

Boerderij De Eenzaamheid

Activiteiten:Workshop, stages

Initiatiefnemer:Joost van Schie

Start:in transitie sinds 2020 (boerderij sinds 1849)

Plaats:Warmond, Zuid-Holland (45 ha)

Introductie

Boerderij de Eenzaamheid is een biologische kaasboerderij op een eiland in de Kagerplassen (naast Leiden). Jan, Joost & team beheren 70 hectare land (25 ha natuur) met 50 Montbeliarde koeien en bijbehorend jongvee en besteden veel aandacht aan weidevogelbeheer. 5 dagen per week wordt er Wilde Weide kaas gemaakt die wordt verkocht van Noordwijk tot New York. Sinds 2020 is steeds meer nadruk komen liggen op verkoop in de korte keten via de eigen Oogstwinkel, lokale horeca, speciaalzaken, etc.

Op het erf van Boerderij de Eenzaamheid zijn enkele recreatiewoningen aanwezig die ’s zomers verhuurd worden. In samenwerking met ontwerpers, experts en andere ondernemers wordt onderzocht en geexperimenteerd om een duurzaam verdienmodel te creeren, stad en land te verbinden, bodem, water en biodiversiteit te verbeteren en emissies te verlagen. Samen wordt kennis ontwikkeld en ervaring opgedaan en gedeeld via het Veenbeweiders programma en De Regeneratieve School.

Leeraanbod

Workshop

Masterclass Regeneratieve Melkveehouderij (gesubsidieerd)

Stage

Melkveehouder en Kaasmaker
Bodem en Biodiversiteit

 

www.boerderijdeeenzaamheid.nl
www.oogst.shop
www.wij.land/veenbeweiders

Foto door Sabine Rovers

Workshop: Masterclass Regeneratieve Melkveehouderij

 

In deze workshop staat jouw droom centraal. Wie wil je zijn als boer / melkveehouder, welke kansen zie je voor jouw boerderij en hoe neem je de eerste stap om die te realiseren? Joost deelt zijn ervaringen bij het overnemen en ontwikkelen van Boerderij de Eenzaamheid.

Deze masterclass is ontwikkeld voor zowel De Regeneratieve School als het Veenbeweiders programma. Voor de masterclass ontvangt Boerderij de Eenzaamheid subsidie, waardoor deze in 2024 en 2025 kosteloos aangeboden kan worden.

Uitgebreide informatie over de cursus vind je hier.

Foto door Sabine Rovers

Stage: Melkveehouder en kaasmaker

 

Deze stage biedt een opleidingsplek voor een aanstaand veehouder die (bijna) zeker weet dat hij / zij een melkveehouderij wil starten of overnemen en al relevante leer- of werkervaring heeft. Je werkt gedurende 6-12 maanden voor 1-2 dagen per week mee op de boerderij en krijgt alle onderdelen van de bedrijfsvoering mee. Beweiden, ruwvoerwinning, landschaps- en weidevogelbeheer, kaasmaken, verkoop, etc. Gedurende de stage werk je aan je bedrijfsplan en krijg je doorlopend feedback.

 

Stage: Bodem en biodiversiteit

 

In 2024 wordt in samenwerking met experts een nulmeting uitgevoerd om inzicht te krijgen in bodemgesteldheid en biodiversiteit in de polder. Tevens worden scenario’s voor optimalisatie van bedrijfsvoering en beheer geschetst. Je gaat helpen met de uitvoering van bodemtests en biodiversiteitsmonitoring.

Neem voor meer informatie contact op met Boerderij de Eenzaamheid. Contactgegevens vind je hier.

Achtergrond

Boerderij de Eenzaamheid produceert melk, kaas en vlees en onderzoekt hoe gemeenschap, landbouw en natuur weer verbonden kunnen worden in de dynamiek van de huidige markt en maatschappij. De ambitie is om mensen en organisaties te betrekken bij de productie van voedsel en samen te werken aan een regeneratief polderlandschap.

Momenteel worden twee toekomstscenario’s voor regeneratieve melkveehouderij op veengrond verkend. Scenario één betreft voorzetting van de bedrijfsvoering waarbij op het huidige erf een nieuwe stal en kaasmakerij gebouwd worden en verdere specialisatie rondom kaasmaken zal plaatsvinden (speciaalkazen + workshops kookstudio, etc). Scenario twee betreft een samenwerking met de buurboeren om gezamenlijk een gebied van 150-200 hectare te beheren vanaf een boerderij op het vaste land met eigen zuivelwerkplaats (kaas, melk, yoghurt, vla en ijs) en nevenactiviteiten (educatie, recreatie, horeca).