Regeneratieve begrazing / Kruidenrijk grasland

Met Natuur Mee

Activiteiten:Online cursus, coaching

Initiatiefnemer:Sanne Beld

Start:2020

Plaats:Haaksbergen, Overijssel

Introductie

In 2019 heeft Sanne Beld, wonend in Haaksbergen, ‘Met Natuur Mee’ opgericht. Sanne is daarvoor 10 jaar werkzaam geweest als boswachter bij Staatsbosbeheer. Na een masterclass van Joel Salatin wist ze wat haar werkelijke missie was; het opnieuw verbinden van natuur en landbouw. Gegrepen door de kennis van Allan Savory heeft ze in 2020 de opleiding tot geaccrediteerd Savory trainer gedaan, om deze kennis in Nederland te verspreiden.

Leeraanbod

Cursussen

Regeneratief begrazen (online)

Overig

Regeneratief veehouderij adviseur

 

www.metnatuurmee.nl

Foto door: Gabriela Hengeveld

Sanne heeft ‘Met Natuur Mee’ opgezet om zelf ervaring op te bouwen met regeneratieve begrazing. Inmiddels geeft ze de cursus ‘Regeneratieve begrazing’ aan de door haar opgerichte ‘Met Natuur Mee Academie’. Daarnaast neemt ze de cursisten op de Velddag die 2 keer per jaar wordt georganiseerd mee naar haar eigen begrazingsproject.

‘Met Natuur Mee’ werkt volgens het gedachtegoed van Allan Savory, het holistisch management. Het is een regeneratieve boerderij met Lakenvelders, schapen en kippen die gespecialiseerd is in regeneratieve veehouderij, kruidenrijk grasland en silvopastures.

In 2022 is Sanne geslaagd voor de opleiding tot natuurinclusief bedrijfsadviseur aan de Aerus hogeschool. Samen met haar mentor Wim Schippers (auteur van de veldgids ‘Ontwikkelen van kruidenrijk grasland’) helpt ze boeren met vee die de transitie willen maken naar een meer regeneratieve werkwijze.

Foto door: Gabriela Hengeveld

Online cursus: Regeneratief begrazen

De online cursus ‘Regeneratieve begrazing’ is de enige Nederlandse cursus waarin je leert om deze bewezen methode zelf in te zetten. Je ontdekt alle benodigde ecologische kennis, inzichten en een planmethode om jou dit eigen te maken. Of je nou van plan bent te werken met koeien, schapen, kippen of varkens (of een combinatie); dit werk is de basis waarmee je toewerkt naar een gezonde, levende bodem; wat de basis is van een gezond verdienmodel!

Je werkt vanuit de online ‘Met Natuur Mee Academie’, daar staan 5 modules voor je klaar plus een online platform waar je kan leren van anderen die dit toepassen. Ook wordt iedere deelnemer aan de cursus uitgenodigd voor een Live Velddag; op deze dag kan je zien hoe het werkt en ontmoet je mede-cursisten door heel Nederland.

In de online Academie staan een combinatie van werkboeken, opdrachten, video’s en interessante casussen voor je klaar. Je leert hoe je veerkracht terugbrengt in het natuurlijke systeem en welke middelen je hebt om de ecologische, sociale en economische waarde te verhogen. Ook leer je hoe je zelf van start gaat en krijg je inzicht in je eigen lange termijn doelen.

Naast de cursus krijg je toegang tot de online community waar je ervaringen kan uitwisselen met andere cursisten en betrokken blijft bij de nieuwste ontwikkelingen op dit vlak.

Deze cursus is geschikt voor een brede groep geïnteresseerden. Van starters tot boeren die hun bestaande bedrijf willen aanpassen tot beleidsmakers en natuurbeheerders die meer willen weten over deze vorm van begrazing.

Velddag

Afhankelijk van je gekozen optie inclusief Velddag, waarbij Sanne je op de proefvelden laat zien hoe dit in zijn werk gaat. Je kan deze bijeenkomst naar keuze in de lente of in het najaar bijwonen.

Uitgebreide informatie over de cursus vind je hier.

Foto door: Gabriela Hengeveld

Regeneratief veehouderij adviseur

Sanne kan gecontacteerd worden voor:

Een bedrijfsplan gebaseerd op jouw situatie, zodat je precies weet wat je te doen staat om echt vooruit te gaan.

Regeneratief begrazingsplan voor jouw situatie

Een combinatie van de cursus Regeneratieve begrazing, het bijbehorende platform en advies voor jouw situatie.

Advies in projecten.

Uitgebreide informatie over het advies op maat vind je hier.

Het ontwerp van Met Natuur Mee

Achtergrond

Partner organisaties zijn; Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer, Provincie Overijssel en Wim Schippers van aardewerk.nl, auteur van de welbekende veldgids ‘Ontwikkelen van kruidenrijk grasland’.

Boerderij ‘Met Natuur Mee’ is er specifiek om te laten zien hoe natuur en landbouw elkaar kunnen versterken. Onze werkwijze is bijzonder geschikt in de overgangsgebieden, de omgeving rondom natuurgebieden. 

‘Met Natuur Mee’ wil inspiratie bieden aan (jonge) boeren, beleidsmakers, natuurorganisaties en burgers.