Dierwelzijn & natuurlijk gedrag / Holistische context / Regeneratieve begrazing / No-dig groententuin / Silvopasture / Kruidenrijk grasland / Agroforestry systemen / Ondernemerschap en bedrijfsplan

KipEigen | Regeneratieve Natuurboerderij

Activiteiten:Cursussen, praktijktraject, workshops, consultancy

Initiatiefnemer:Eva Vos & Ellen Bosgoed

Start:2018

Plaats:Loosdrecht, Noord-Holland

Introductie

Bij KipEigen | Regeneratieve Natuurboerderij werken we aan gezond voedsel met positieve impact op natuur & klimaat en welzijn van mens & dier. Op 1,5 ha (zand over veen) grond, gelegen in Natura2000 gebied de ‘Loosdrechtse Ster’, houden we kippen, schapen en kalkoenen, en telen we groente, kruiden en fruit. De no-dig tuinderij voorziet wekelijks 80 mensen van groentepakketten.

Leeraanbod

Online cursus

Kleinschalig kippen houden (verdiepende cursus + praktijkdag)

Praktijktraject

Leerlingboertraject (1-3 dagen per week)

Workshops

No-dig tuinderij
Regeneratieve landbouw
Kip slachten
Teeltplan maken
Natuurlijk kippen houden (basisinformatie)

Overig

Advies op maat

www.kipeigen.nl
www.eva-vos.nl 

In de boomgaard, geïntegreerd met tuinderij en voedselbos, is er KipEigen: de eerste kippen-CSA van Nederland, met eieren van dubbeldoelkippen voor 100 huishoudens, en vleeshaantjes. De 100% grasgevoerde schapen helpen middels regeneratieve begrazing om de biodiversiteit van de veenweide te herstellen, en de koolstof- en stikstofkringloop te sluiten. Het mini-(voedsel)bos biedt habitat aan allerlei wildlife. Een gemengd bedrijf én werken in synergie met de natuur vraagt veel specifieke kennis, die niet meer voor het oprapen ligt. KipEigen deelt graag wetenschappelijke- en praktijkkennis en -ervaring van 5 jaar pionieren.

Online cursus: Kleinschalig kippen houden (+ praktijkdag)

 

Wil je meer weten hoe je met kippen op ecologische wijze de kringloop op je bedrijf meer kan sluiten? Of zoek je naar een meer divers productaanbod voor jouw klanten en een sterker verdienmodel voor je bedrijf? In deze verdiepende cursus leer je alles wat je nodig hebt om op een kleinschalige (tot 250), professionele manier kippen te houden. Van kippenras tot huisvesting, van voeren tot regelgeving: alle relevante onderwerpen komen aan bod. Eva Vos deelt haar kennis en ervaring als dierwetenschapper en initiatiefnemer en boerin van KipEigen. Hiermee weet je alles wat je moet weten om van start te gaan met kleinschalig kippen houden! De cursus is ook voor degenen die al kippen hebben, en hun kennis willen verdiepen en handige tips willen opdoen, om deze bedrijfstak sterker neer te zetten. Aan het eind van deze online cursus maak je een bedrijfsplan en ontwerp voor jouw context. Als onderdeel van de online cursus ben je ook welkom op één van de praktijkdagen, speciaal voor de deelnemers georganiseerd bij ons in Loosdrecht.

Wanneer je het goed doet, kan het houden van kippen een mooie manier zijn om op regeneratieve wijze de lokale kringloop verder te sluiten en meer diversiteit en veerkracht te creëren op je bedrijf!

Deze cursus wordt momenteel online beschikbaar gemaakt. Stuur een e-mail naar info@eva-vos.nl als je op de hoogte gehouden wilt worden over de release van deze cursus, verwacht aankomende winter.

Praktijktraject: Stage (1-3 dagen per week)

Leer hoe we met landbouw de aarde kunnen herstellen, en hoe je dit in de praktijk kunt doen op een kleinschalig, gemengd bedrijf.

KipEigen | Regeneratieve Natuurboerderij is een erkend leerbedrijf (SBB), en biedt plek aan stagiairs van diverse opleidingen. Daarnaast bieden we ook de mogelijkheid om los van een officiële opleiding, bij ons het leerlingboertraject te volgen. Als leerlingboer draai je een seizoen lang mee, in overleg 1 tot 3 dagen per week. Hier doe je werkervaring en praktische kennis op, zodat je na afloop zelf als regeneratief boer aan de slag kunt.

 

Je kunt je stage op je eigen manier vormgeven. Word je vooral enthousiast van groenteteelt? Dan kan je op de no-dig tuinderij je hart ophalen. Ben je een echte vee-freak? Dompel je onder in KipEigen: de eerste kippen-CSA van Nederland. Kenmerkend voor onze Regeneratieve Natuurboerderij is dat er veel verschillende bedrijfstakken zijn, en deze zijn allemaal met elkaar verbonden. Dat heeft voor jou als voordeel dat je ook laagdrempelig kennis kan maken met de andere bedrijfstakken en dat je inzicht krijgt in de holistische context. Naast werk op het land en met de dieren zit je ook bij ons aan tafel als we plannen maken voor de boerderij. Zo krijg je inzicht in de bedrijfsvoering en keuzes waar je als boer voor komt te staan. Gedurende het traject heb je ook de mogelijkheid om te schrijven aan je eigen bedrijfsplan, en feedback te ontvangen van Eva en Ellen.

 

Zie hier voor meer informatie.

Workshop: No-dig tuinderij

 

In de workshop ‘no-dig tuinderij’ leer je in één dag alles over het belang van het bodemleven, en hoe je dit stimuleren kan met de no-dig methode. Je leert over meerdere methodes waarop je een no-dig tuinderij kunt opstarten en hoe je een teeltplan én oogstplan maakt. Je ziet welke (groente)soorten we telen (éénjarig en meerjarig), en hoe je biodiversiteit kan stimuleren middels een speciale vruchtwisseling. Ook hoor je over KipEigen’s kijk op onkruid en hoe zij daar hun eigen compost van maken. De tuinderij werkt met CSA-groentepakketten via afhaalpunten. KipEigen deelt eigen ervaringen en laat zien hoe je dit logistiek kunt aanpakken. Na deze cursus heb je de kennis opgedaan waarmee je zelf aan de slag kunt met je eigen no-dig tuinderij/moestuin.

 

Workshop: Regeneratieve Landbouw

 

Landbouw die werkt aan natuurherstel, koolstofvastlegging en dierwaardig leven: Het kan! Voor wie kennis wil maken met regeneratieve landbouw, organiseert KipEigen deze speciale mini-cursus. In een dagdeel leggen zij je de basics uit en laten zij zien hoe KipEigen hier in de praktijk mee bezig is op hun Regeneratieve Natuurboerderij in Loosdrecht. Onderwerpen die aan bod komen: No-dig market garden, regeneratieve begrazing met kippen en schapen, voedselbos, natuur en biodiversiteit, klimaat, dierwaardig leven.

 

Zie hier voor meer informatie.

Workshop: Kip slachten

 

KipEigen slacht de hanen en de oude hennen zelf, op locatie. Zij delen hun kennis graag met boeren die dit ook op kleine schaal zelf willen leren doen. Daarnaast is het als kippenhouder ook goed om te weten, hoe je het dier stressloos kunt doden, voor consumptie, maar ook voor bijvoorbeeld een noodslachting.

Dus wil je leren hoe je zelf een kip kunt slachten op de meest diervriendelijke manier? Goede informatie en instructies om dit op de juiste manier te doen zijn online nauwelijks te vinden. Daarnaast is het goed om het de eerste keer onder begeleiding te doen. Omdat KipEigen het heel belangrijk vindt dat ook de laatste dag van het dier stressloos verloopt, leren zij je graag hoe je dit op de juiste manier doet in een kleinschalige workshop (max. 6 deelnemers). Stap voor stap word je meegenomen in het proces, zodat je het met vertrouwen zelf kunt doen. Als je liever alleen kijkt en leert, is dat ook prima.

In de workshop leer je naast theorie over anatomie en dierwelzijn rond het slachten, over hoe je de kip het beste vasthoudt, verdooft, doodt, plukt, en schoonmaakt. Je gaat naar huis met een verpakte, ovenklare kip, en de kennis en skills om zelf te kunnen slachten.

 

Zie hier voor meer informatie.

Workshop: Teeltplan maken

 

In deze workshop ga je in een dagdeel aan de slag met het maken van je eigen teeltplan. Kijk mee in het teeltplan van de no-dig tuinderij van de Regeneratieve Natuurboerderij in Loosdrecht, stel al je vragen, en leer hoe je begint en waar je allemaal rekening mee moet houden. Na deze workshop heb je een eigen teeltplan waar je mee verder kunt.

Workshop: Natuurlijk kippen houden

 

Deze workshop bestaat uit een bezoek aan de kippen bij KipEigen, waarbij je met eigen ogen kan zien hoe we de (dubbeldoel)kippen hier op natuurlijke wijze gezond houden, in een mobiel systeem. De workshop duurt een dagdeel en leert je de basis. Deze workshop is geschikt als je nieuw bent met kippen houden. Voor meer verdieping, zie de online cursus kleinschalig kippen houden.

 

Zie hier voor meer informatie.

Advies op maat

 

Heb je een aantal specifieke vragen rondom regeneratieve landbouw waar je een professional naar wilt laten kijken of ben je op zoek naar advies en ondersteuning voor een kleiner of groter project? Eva Vos buigt zich graag over jouw adviesvraag. Zie hier voor meer informatie.

Achtergrond

Het team van KipEigen bestaat uit Eva Vos (boerin en initiatiefnemer KipEigen | Regeneratieve Natuurboerderij Loosdrecht, en agro-ecologisch adviseur) & Ellen Bosgoed (boerin en mede-ontwikkelaar Regeneratieve Natuurboerderij Loosdrecht) 

Het verbouwen van genoeg, gezond voedsel met positieve impact op natuur & klimaat, en mens & dier. Wij geloven, wij wéten dat dit mogelijk is, en daar zetten we ons dus voor in. Zowel lokaal – het stukje land dat ons is toevertrouwd laten we mooier achter dan we het aantroffen, waarbij we de lokale gemeenschap van regeneratief voedsel voorzien –, als (inter)nationaal: we dragen met onze kennis en ervaring bij aan de voedsel- en landbouwtransitie. We delen en dragen uit wat we hier doen, op alle mogelijke manieren. Vee speelt bij ons een sleutelrol. Wanneer het vee in balans is met het land, met de bodem, vindt er een grote synergie plaats. We vinden het mede dankzij onze wetenschappelijke achtergrond belangrijk dat we onze werkwijzen kunnen onderbouwen. We hebben bijvoorbeeld de hele stikstofkringloop in kaart gebracht, om te laten zien dat natuur en vee goed samen kunnen: ‘it’s not the cow, it’s the how’, is de bekende slagzin. En dat geldt voor alle soorten vee. Met de intensivering van de landbouw zijn we dieren los gaan zien van hun natuurlijke leefomgeving, met alle gevolgen van dien. We pleiten er dus voor om de dieren terug te plaatsen in de context van een passend agro-ecosysteem, waarbij we natuurlijke processen als leidraad nemen, met fotosynthese als leidende factor.  

Eva Vos is afgestudeerd dierwetenschapper (MSc), gespecialiseerd in dierwelzijn, -adaptatie, -gezondheid en agro-ecologie. Ze is werkzaam als onafhankelijk adviseur (ZZP) via haar bedrijf Eva Vos Agro-ecologisch ontwerp & advies. Hierbij wordt ze ingeschakeld bij projecten zoals het omschakelen van gangbare melkveebedrijven tot regeneratieve, biologische gemengde bedrijven (direct door boeren zelf, maar ook door organisaties zoals LTO-Noord). Ook voor kleinere adviesvragen wordt ze ingeschakeld. Als het gaat om bijvoorbeeld het geïntegreerd kleinschalig houden van kippen, varkens of koeien, voedselbossen, fruitteelt, bedrijfseigen compost, (bio)tuinderijen en hun teeltplannen, agroforestry, permacultuur en met name de samenhang tussen deze aspecten van duurzame landbouw, draagt Eva enthousiast bij om deze tot een hoger plan te tillen.

Ook is Eva de initiatiefnemer van KipEigen: een succesvolle CSA met dubbeldoelkippen die eieren en vlees levert aan de deelnemers in Hilversum en omstreken. In 2023 ontwikkelde zij samen met Ellen Bosgoed de Regeneratieve Natuurboerderij Loosdrecht, waar zij nu ook groentepakketten leveren en fruitplukdagen organiseren. Naast dat Eva adviseur is, staat zij dus ook met beide benen op de grond. Haar werkwijze kenmerkt zich door een holistische kijk op toekomstgerichte, regeneratieve en duurzame landbouw, waarbij het dier in de context staat en dus onderdeel is van het agro-ecosysteem. De vertaalslag van theorie naar praktijk zijn kenmerkend voor Eva’s werkwijze.

Ellen Bosgoed is sinds 2019 betrokken bij KipEigen als vrijwilliger, en al vele jaren bij een biologische tuinderij. Sinds 2022 is Ellen professioneel ‘aan boord’ gekomen om samen met Eva KipEigen door te ontwikkelen tot Regeneratieve Natuurboerderij. Omdat Ellen duurzaamheid en biodiversiteit belangrijke thema’s vindt, heeft ze zich daar verder in verdiept met een opleiding Milieu-natuurwetenschappen. Als afstudeeropdracht onderzocht ze de impact van voedsel op landgebruik, biodiversiteit en broeikasgasemissies voor de stad Leuven. Verder volgde ze cursussen over agro-ecologie, voedselbosranden, landschapsecologie en in 2022 rondde ze de cursus Kleinschalig kippen houden af bij Eva. Verder is Ellen actief bij de lokale voedselvereniging, en nu ze zich sinds 2022 mede-boerin mag noemen, is haar bijdrage aan duurzame voedselproductie dus nog concreter geworden!

Uitgelichte quote

"Wanneer we vee weer gaan zien in de context van een ecosysteem, kunnen we het zó inzetten dat er een synergie gevormd wordt: mens, dier, natuur, klimaat, alles vaart er wel bij." - Eva Vos