Agroforestry / No-dig market gardening / Regeneratieve begrazing / Holistische context / Silvopasture / Ondernemerschap & bedrijfsplan

Bodemzicht

Activiteiten:Cursussen, coaching, praktijktraject, consultancy

Initiatiefnemer:Anne van Leeuwen & Ricardo Cano Mateo

Start:2018

Plaats:Malden, Gelderland (5ha)

Introductie

Met Boerderij Bodemzicht regenereren Anne en Ricardo 5 ha (hoge zandgrond) op Landgoed Grootstal in Malden. Bodemzicht levert van mei t/m november wekelijks verse groenten, kruiden en eieren aan 100 huishoudens en 6 restaurants via directe verkoop en CSA met solidaire betaling.

Leeraanbod

Lange cursus

How to start a regenerative farm (5
weekenden)

Praktijktraject

Leerlingboertraject (1 seizoen, 3 dagen per week)

Korte cursus

No-dig market gardening (1 weekend)

Overig

Advies op maat

 

www.bodemzicht.nl

De groenten en kruiden van Boerderij Bodemzicht komen nu vooral uit de eigen no-dig groentetuin van 3000 m2, in de toekomst komt daar 5 hectare aan groenten, kruiden, fruit en noten bij. Boerderij Bodemzicht verkoopt eieren van eigen kippen die in kipmobielen meermaals per week dagelijks verplaatst worden volgens een regeneratief begrazingsplan. Deze manier van begrazen heeft als doel om zo snel mogelijk een diepe, vruchtbare en levende bodem op te bouwen om zo van een gedegradeerde bodem (anno 2018), via kruidenrijk grasland, toe te werken naar een eetbaar open boslandschap met voornamelijk agroforestry.

Stichting Bodemzicht heeft als doel de transitie naar een regeneratieve (agri)cultuur te faciliteren en zoveel mogelijk (nieuwe) regeneratieve boeren op te leiden. Uitgebreide informatie over de cursussen en het leerlingboertraject van Stichting Bodemzicht vind je hier.

10-daagse cursus: How to start a regenerative farm?

 

Tijdens de cursus ‘How to start a regenerative farm’ delen Anne en Ricardo alle inzichten die zij hebben opgedaan gedurende de opstart van hun boerderij. In vijf weekenden doorloop je alle belangrijke (theoretische en zakelijke) delen van het regeneratief boeren en verken je in groepsverband de opties voor het starten van een regeneratief bedrijf. Hierbij komen onderwerpen als het Antropoceen en belang van wereldbeeld, levensprocessen, ontwerp (met ook permacultuur), holistisch management, no-dig tuinieren, werken met dieren, boerderijlogistiek, financiële planning, compost, het schrijven van een bedrijfsplan, organisatie, communicatie en wet- en regelgeving aan bod.

De cursus is tevens een kennismaking met holistisch management. Dit begint met het schrijven van je eigen persoonlijke, holistische context, waarmee je drie kernvragen kunt beantwoorden: “Wat voor leven wil ik leiden?”, “In wat voor wereld wil ik leven?” en “Wat ben ik bereid daarvoor te doen?” Dit intensieve en zelfreflectieve proces geeft je een raamwerk om beslissingen te nemen die bij jou passen en vormt een gedegen startpunt voor het schrijven van een bedrijfsplan.

De cursus “How to start a regenerative farm?” (vooral binnen en theoretisch) vormt in combinatie met het door Stichting en Boerderij Bodemzicht vormgegeven leerlingboertraject (vooral buiten en praktisch) een goede fundering een regeneratieve boerderij te starten. 

Uitgebreide informatie over de cursus vind je hier.

Praktijktraject: Leerlingboer traject

Het leerlingboertraject biedt plek aan twee ondernemende leerlingboeren die zeker weten dat ze op korte termijn regeneratief willen gaan boeren en op zoek zijn naar allround werkervaring en grondige feedback. Gedurende het traject draai je een seizoen lang (maart t/m november) drie dagen per week mee om te ervaren wat het betekent om regeneratief te boeren en schrijf je aan je bedrijfsplan. Anne en Ricardo bieden tijdens het praktijktraject doorlopend feedback op je bedrijfsplan, dat afgerond dient te zijn aan het einde van dit traject. Ook is er de gelegenheid ter plekke van alles te vragen.

Uitgebreide informatie over het leerlingboer traject vind je hier.

2-daagse cursus: No-dig market gardening

Tijdens de no-dig market gardening cursus leer je optimaal groenten en kruiden verbouwen zonder te ploegen of schoffelen. Ricardo leert je de basisprincipes van no-dig, geeft je de kennis die je nodig hebt om zelf een no-dig tuin aan te leggen, en laat je ervaren hoe je zeer intensief groenten kunt verbouwen en tijd kunt besparen met deze klimaatpositieve en biodiversiteit-vriendelijke teeltmethode (geschikt voor iedere grondsoort). De cursus vindt deels buiten plaats in de groentetuin van Bodemzicht.

Uitgebreide informatie over de cursus vind je hier.

Foto door: Gabriela Hengeveld

Advies op maat

 

Zit je verlegen om hulp bij het ontwerpen van een tuin, boerderij of eetbaar landschap? Wil je advies over bedrijfskeuzes binnen jouw boerderij? Dan is dat mogelijk gericht antwoord te krijgen in een adviesgesprek met Ricardo en Anne. Op basis van de informatie en vragen die jij deelt gaan Anne en Ricardo, samen met jou, met je vraag aan de slag.

Uitgebreide informatie over het advies op maat vind je hier.

Achtergrond

Stichting Bodemzicht heeft als doel ten minste 100 regeneratieve boeren op te leiden. Uitgangspunt is dat we juist meer, in plaats van minder, boeren nodig hebben om de transitie naar regeneratieve landbouw te realiseren. Daarnaast focust de Bodemzicht leerplek zich in samenwerking met vele partnerorganisaties meerjarig op de vraag “hoe bouwen we een regeneratieve samenleving?” Boeren, burgers, beleidsmakers, organisaties, kunstenaars en studenten werken samen aan een regeneratieve samenleving in verschillende programma’s op en rond Bodemzicht.

 

In een interview vertelt Anne dat ze hoopt dat mensen hun zorgen omzetten in acties, door waar mogelijk te kiezen voor ecologisch eten óf door zelf regeneratief boer te worden. Dat kan volgens haar ook zonder landbouwachtergrond of vergaande ecologische kennis. 

Het ontwerp van Boerderij Bodemzicht

Uitgelichte quote

“Voor regeneratief boeren hoef je echt geen plantenexpert te zijn. Natuurlijk moet je af en toe iets opzoeken, maar het is vooral observeren en tijd doorbrengen op een plek. Dan ga je vanzelf de patronen herkennen. Het is een gevoel dat je ontwikkelt, een ritmisch samenspel. Ook als je geen noten kunt lezen, kun je leren om samen muziek te maken. Als je maar hard werkt, ondernemend erin staat en je open kunt stellen voor al dat andere leven.”